fbpx

Podcasts.mk

Вовед во поткаст-револуцијата во Македонија!

🎧 Поткастите во подем:

  • Нов и уникатен начин на восприемање на информации.
  • Можност за слушање на секое место и во секое време.
  • Глобална поврзаност со различни гледишта и искуства.

📈 Статистики и истражувања:

  • Експоненцијален пораст на интерес за „поткаст“ и „македонски поткасти“.
  • 60% сакаат поткасти подолги од 60 минути.
  • 80% креатори забележале пораст на слушатели во последните 6 месеци.

🚀 Нашиот пристап со Podcasts.mk:

  • Креација на бизнис екосистем за поткасти.
  • IT платформа интегратор за поткасти.
  • Можности за техничка поддршка и аудио-видео продукција.
  • Платени месечни претплати без потреба од странски банки.

Придружете ни се во дигиталната поткаст-револуција! 🚀🎙️