fbpx

Бавната и болна смрт на традиционалниот маркетинг

Се разбира дека некој што работи во агенција за дигитален маркетинг, ќе каже дека традиционалните маркетинг тактики изумираат, но за жал или за среќа, повеќе не живееме во старите (добри) времиња.

Под “традиционален маркетинг” денес разбираме рекламирање или брендирање на продукти или фирми преку видео спотови наменети за телевизија, принт реклами во весници или списанија, закупување билборди, делење флаери, промоции во супермаркети и слично. Практично сѐ што не е дигитално, може да се вброи под традиционален маркетинг (со чесни исклучоци).

Традиционалниот маркетинг најчесто чини доста пари, треба време да се осмисли и мудро да се постави во рамките на една стратегија и потоа совршено да се егзекутира преку одбраните медиуми. На крајот, ќе добиете прилично широко таргетирана демографија и експозиција на рекламата пред доста голема публика, која е генерално многу малку заинтересирана за вашата реклама, а уште помалку за брендот.

Самата цена која треба однапред да се плати и тежината на продукцијата на материјалите (видео спотови, билборди и сл.) го прави традиционалниот маркетинг прохибитивен за мали и средни бизниси и е зачуван само за најголемите и најбогатите.

Луѓето се повеќе и повеќе се вртат кон дигиталните платформи за информации и комуникација, каде што дигиталниот маркетинг блеска со својата способност за таргетирана и персонализирана комуникација.

Дигиталниот маркетинг, за разлика од традиционалниот, овозможува детално мерење и анализа на резултатите. Сега фирмите можат да видат колку луѓе ги виделе нивните реклами, колку кликови имале, и дури и колку продажби генерирале од секоја кампања. Со ова, се создаваат услови за подобра оптимизација на маркетинг буџетите и поефективно достигнување до потенцијалните клиенти.

Традиционалниот маркетинг исто така е соочен со проблемот на “шума”. Се повеќе и повеќе реклами се обидуваат да го привлекат вниманието на потрошувачите, кои стануваат се поимуни на овие обиди. Со други зборови, рекламите стануваат невидливи.

На крај, додека традиционалниот маркетинг сè уште има свое место, особено во комбинација со дигитални техники, е јасно дека неговата доминација е во пад. Дигиталната револуција не само што ги менува начините на кои фирмите комуницираат со своите клиенти, туку и го реобликува самото срце на маркетингот – создавајќи повеќе простор за двонасочна комуникација, аналитика и лична врска со потрошувачите. Во овој нов свет, традиционалниот маркетинг сè повеќе изгледа како реликвија од минатото.

Ви се допаѓа што читате? Имате нешто да додадете или да дискутирате?

Слободно пишете ни на нашите социјални мрежи или на hello@blink.mk.