fbpx

МЕФ 2024

Спроведување на целосна дигитална кампања за промоција на настанот, брендирање, дизајн на буклет и ПР за самиот настан, како и видео продукција и продукција на настанот.

Проектот беше работен од 01 март до 17 јуни 2024 година, а за потребите на ЗИП институт беше направен и завршен извештај, преку нашиот систем за медија мониторинг NewsLogic: над 1.000 споменувања во медиумите за настанот и повеќе од 120.000 интеракции на социјалните мрежи за време на кампањата.

Во прилог се издвоени дизајни од настанот:

Видео продукција:

Брендирање на сцена:

Ви се допаѓа што читате?
Имате потреба од слични услуги?

Слободно закажете бесплатна консултација преку нашите социјални мрежи или на hello@blink.mk.

Останати проекти

Блог