fbpx

МЕФ 2023

Спроведување на целосна дигитална кампања за промоција на настанот и известување од самиот настан.

Проектот беше работен од 01 мај до 16 јуни, а за потребите на ЗИП институт беше направен и завршен извештај, преку нашиот систем за медија мониторинг NewsLogic: преку 1.500 споменувања во медиумите за настанот и повеќе од 100.000 интеракции на социјалните мрежи за време на кампањата.

Во прилог се издвоени дизајни од настанот:

Видео продукција:

Ви се допаѓа што читате?
Имате потреба од слични услуги?

Слободно закажете бесплатна консултација преку нашите социјални мрежи или на clients@blink.mk.

Останати проекти:

Новинарски портал Рацин.мк

Целосен веб-дизајн и подесување на серверска инфраструктура на новинскиот портал Рацин.мк, кој за шест месеци веќе успеа да достигне до над 100к посети месечно и е индексиран од Тајм.мк.

Повеќе >>

Редизајн на 24инфо.мк

Целосен редизајн, миграција и убрзување на веб-страницата на новинарскиот портал 24инфо.мк, која има над 250к посети месечно.

Повеќе >>