fbpx

МЕФ 2023

Спроведување на целосна дигитална кампања за промоција на настанот и известување од самиот настан.

Проектот беше работен од 01 мај до 16 јуни, а за потребите на ЗИП институт беше направен и завршен извештај, преку нашиот систем за медија мониторинг NewsLogic: преку 1.500 споменувања во медиумите за настанот и повеќе од 100.000 интеракции на социјалните мрежи за време на кампањата.

Во прилог се издвоени дизајни од настанот:

Видео продукција:

Ви се допаѓа што читате?
Имате потреба од слични услуги?

Слободно закажете бесплатна консултација преку нашите социјални мрежи или на clients@blink.mk.

Останати проекти:

МЕФ 2024

Спроведување на целосна дигитална кампања за промоција на настанот, брендирање, дизајн на буклет и ПР за самиот настан, како и видео продукција и продукција на настанот. Проектот беше работен од 01 март до 17 јуни 2024 година, а за потребите на ЗИП институт беше направен и завршен извештај, преку нашиот

Повеќе >>

Младинска креативна заедница Струга

За потребите на Општина Струга, финансирано од страна на УНДП Северна Македонија, изработивме целосно брендирање и водење на профили на социјални медиуми на проектот „Младинска креативна заедница Струга“. Време и рокот на испорака беше 15 дена и дополнително уште 2 месеци водење на профилите на проектот. За време на проектот

Повеќе >>

Новинарски портал Рацин.мк

Целосен веб-дизајн и подесување на серверска инфраструктура на новинскиот портал Рацин.мк, кој за шест месеци веќе успеа да достигне до над 100к посети месечно и е индексиран од Тајм.мк.

Повеќе >>