fbpx

МКарта

Министервото за надворешни работи имаше потреба за брендирање на индентификациона картичка – насловена „МКарта“ – која ќе можат истакнати граѓани на Република Северна Македонија кои живеат и работат во странство да добијат одредени поволности.

Во текот на дизајнерскиот процес, во текот на 7 работни дена, дизајниравме повеќе различни верзии, од кои МНР ја одбра најсоодветната според нивните барања.

За потребите на јавната презентација, креиравме повеќе различни типови на мокапи и презентациски видеа, со кои на интерактивен начин се прикажа дизајнот и корисноста на оваа нова услуга која ја нуди МНР.

Ви се допаѓа што читате?
Имате потреба од слични услуги?

Слободно закажете бесплатна консултација преку нашите социјални мрежи или на clients@blink.mk.

Останати проекти:

Новинарски портал Рацин.мк

Целосен веб-дизајн и подесување на серверска инфраструктура на новинскиот портал Рацин.мк, кој за шест месеци веќе успеа да достигне до над 100к посети месечно и е индексиран од Тајм.мк.

Повеќе >>

Редизајн на 24инфо.мк

Целосен редизајн, миграција и убрзување на веб-страницата на новинарскиот портал 24инфо.мк, која има над 250к посети месечно.

Повеќе >>