fbpx

МКарта

Министервото за надворешни работи имаше потреба за брендирање на индентификациона картичка – насловена „МКарта“ – која ќе можат истакнати граѓани на Република Северна Македонија кои живеат и работат во странство да добијат одредени поволности. Во текот на дизајнерскиот процес, во текот на 7 работни дена, дизајниравме повеќе различни верзии, од кои МНР ја одбра најсоодветната […]

Македонски.гов.мк

Македонски.гов.мк е еден од најтешките, но воедно најинспиративен и можеби најважен проект што сме го преземале до сега.

Преспа Форум Дијалог

За нашиот клиент, Министерството за надворешни работи изработивме целосно брендирање на нивниот регионален, мултинационален настан наречен „Преспа форум за дијалог“. Поради кратките рокови за работа, дизајнерската фаза беше поделена во две фази: (1) дизајн на логотип кој веднаш може да се прикаже на јавноста од страна на министерот Бујар Османи и (2) подетално брендирање на […]

ПЗУ Ултра Медика Плус

ПЗУ Ултра Медика Плус е проект во кој, преку интересен и модерен пристап ја брендиравме новоотворената специјалистичка ординација по психијатрија. Брендирањето опфати стандарден сет од дизајни: Лого и лого верзии Бои Фонт Папки Меморандум Визит картички Наскоро, ќе биде објавена и новата веб-страница на ординацијата, која е во изработка од Блинк.