fbpx

Македонски.гов.мк

Македонски.гов.мк е еден од најтешките, но воедно најинспиративен и можеби најважен проект што сме го преземале до сега.

Македонски.гов.мк е еден од најтешките, но воедно најинспиративен и можеби најважен проект што сме го преземале до сега. Целосниот проект заврши како донација од страна на Блинк Маркетинг и Медија ДОО Скопје до Владата на Република Северна Македонија и сите граѓани на државата.

Проектот содржи повеќе фази на имплементација, а нашата задача беше да дизјанираме, оспособиме, искодираме и пуштиме во употреба повеќе слоен комплициран систем, со рок на првична испорака од 10 дена.

Целиот проширен тим на Блинк работеше деноноќно за време на продолжениот викенд за 1 мај, за да успееме да го лансираме на 5 мај – Денот на македонскиот јазик.

Цел на проектот

Да се дигитализира целосниот Толковен речник на македонскиот јазик и да се креира веб-платформа преку која било кој граѓанин ќе може да ја пребарува целосната база на податоци.

Завршена работа

На 26 април од страна на Институтот за македонски јазик ги добивме сите материјали во Ворд документи, кои содржеа нешто повеќе од 50.000 толкувања на македонски зборови. Во текот на следните 7 дена, преку процес од 25 чекори, успеавме за секој збор да ја реконструираме неговата зборовна карта, во која се содржани информациите за истиот. За овие потреби, го користевме нашиот уникатен НЛП модел од македонскиот јазик. Тоа се 24 различни својства што секој збор ги има, преточени од обичен параграф во полиња во датабаза.

Паралелно со овие чекори, течеше дизајнерскиот процес на платформата заедно со Секторот за односи со јавноста на Владата, во кој ги дефиниравме дизајнерските приоритети и начинот на кој корисниците ќе го користат системот.

Меѓувремено, нашите технички ИТ лица ја поставија целосната серверска инфраструктура, за која не можеме да влегуваме во подлабоко објаснување од безбедносни причини, меѓутоа се содржи од мултисерверско поставување, со тројна редундантност на податоци од датабазата и можност за опслужување на повеќе од половина милион корисници во секунда.

Во преостанатите 3 ипол дена, креиравме веб-апликација, го преточивме предлог-дизајнот во HTML и CSS и ги прикачивме сите податоци на системот.

Ви се допаѓа што читате?
Имате потреба од слични услуги?

Слободно закажете бесплатна консултација преку нашите социјални мрежи или на hello@blink.mk.

Останати проекти

Блог